กอล์ฟเอลโบ


กอล์ฟเอลโบ (Golfer’s elbow)

         กอล์ฟเอลโบ (Golfer’s elbow) หรือ Medial Epicondylitis มักพบในนักกอล์ฟที่ตีเก่งแล้ว  ตีไกล เนื่องจากไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องวงสวิง  แต่ปัญหา เกิดจากการใช้กล้ามเนื้อมากเกิน หรือบ่อยเกิน พบบ่อยบริเวณข้อศอกขวาด้านใน (ในนักกอล์ฟมือขวา)

อาการ

         อาการเจ็บบริเวณข้อศอกด้านใน  กอล์ฟเอลโบ จะมีอาการบาดเจ็บคล้ายกับ อาการบาดเจ็บข้อศอกของ เทนนิสเอลโบ เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อด้านในของข้อศอกแทน ข้อกอล์ฟเอลโบพบมากใน นักกีฬาที่ใช้การโยน และนักกอล์ฟ จึงใช้ชื่ออาการนี้ว่า ‘กอล์ฟเอลโบ’  หรือที่เรียกว่ากล้ามเนื้อที่ดึงข้อฅ่อ อาการปวดข้อศอกนี้จะเห็นในการเล่นเทนนิสที่มีการใช้การหมุนด้านบนบ่อยมากๆ

การป้องกัน

         จำเป็นต้องบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อแขนท่อนล่างให้แข็งแรงอย่างน้อยเกิน  90 %   ของข้างปกติ   จึงจะกลับมาเล่นกอล์ฟ   หรือทำงานได้เหมือนเดิม   ถ้าไม่บริหารหรือฟื้นฟูสมรรถภาพให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพียงพอจะเกิดการบาดเจ็บซ้ำได้ง่ายและมีอาการบาดเจ็บเรื้อรัง

การรักษา

  • ใช้การประคบด้วยแผ่นประคบเย็น (Ice Pack)
  • ใช้การอัลตราซาวด์ บริเวณที่มีอาการ
  • ใช้ผ้ายืดพัน  เพื่อป้องกันการบวม และการเคลื่อนของข้อมือ
  • ยกข้อศอกให้สูง  เวลานั่งหรือนอนให้ใช้หมอนรอง
  • ใช้เทคนิคบริหารข้อมือเพื่อทำการยืดกล้ามเนื้อ เมื่ออาการปวดบวมน้อยลง หรือยุบลง
Advertisements